Welkom
 

 

 

Wij heten u van harte welkom bij EHBO-vereniging 'Aarle-Rixtel'.
Op deze pagina bieden wij u een overzicht van onze activiteiten.

Maak links uw keuze uit een van de rubrieken voor meer informatie.


 


 

 

IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS ZIJN ALLE LESSEN EN GEPLANDE CURSUSSEN TOT NADER BERICHT AFGELAST
 

Let op: een verbandpost is niet 24 uur per dag bezet.
Neem bij levensbedreigende situaties altijd contact op met het alarmnummer 112 of met uw huisarts.
EHBO'ers kunnen alleen eerste hulp verlenen!


 

   Algemeen
 

 

EHBO Aarle-Rixtel is aangesloten bij de Nationale Bond voor EHBO en hiermee wordt een kwaliteit gegarandeerd wat zich uit op de manier waarop de lessen worden gegeven.

Er is een professionele kaderinstructrice en twee LOTUSsen (Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding Slachtoffers).

De lessen worden gegeven in onze eigen oefenruimte in multifunctioneel gebouw De Dreef, Duivenakker 76, Aarle-Rixtel.  

Onze vereniging bestaat sinds 1953.

 

 
 

 

    Bestuur
 

 

* Court van Heijst, voorzitter

* Tine Kuijpers, secretaresse

* Frank Schepers, penningmeester

* Maria Swinkels, verzorging materiaal

* Ans Corbeij, P.R.

* Frank Smits, bestuurslid

 

E-mail: ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.nl.

 

 


   Nieuwsbrief
 

    

Vraag van ambulancemedewerkers

Medewerkers van de ambulancediensten maken steeds vaker mee dat een patiënt/slachtoffer wel een mobieltje bij zich heeft maar dat het voor de hulpdiensten heel moeilijk is te achterhalen wie er in geval van nood gebeld moet worden.

Hiervoor is de ICE-code ingevoerd.

Iedereen wordt gevraagd (ook kinderen) om deze code in te voeren in zijn gsm.

Wat is de ICE-code?

ICE betekent: In Case of Emergency (in geval van nood).

Onder de naam ICE sla je het telefoonnummer op van de persoon die moet worden gebeld in geval van nood. Als je verschillende nummers wilt opslaan dan gebruik je de namen ICE1, ICE2, ICE3……enz.

Het is gemakkelijk te realiseren, het kost niets en het kan zeker een verschil uitmaken als het snel moet gaan. Politie, artsen, ambulancepersoneel enz. weten dan altijd wie er moet worden gebeld.

ICE is intussen internationaal erkend als afkorting.

                                                                  

 

      

     

    Cursussen
 

 

 

REANIMATIE EN AED:

REANIMEREN KUN JE LEREN

De EHBO-vereniging in Aarle-Rixtel geeft op woensdag 8 en 15 april 2020 een cursus Reanimatie-AED. Op deze cursus wordt geleerd wat te doen bij een circulatiestoornis (hartstilstand). Dagelijks sterven mensen aan een hartstilstand, thuis, op het werk of op straat. Bij een circulatiestoornis is er acuut levensgevaar en dan is het van levensbelang om zo snel mogelijk te handelen. De eerste minuten zijn daarbij cruciaal. Op de cursus leert u hoe u een hartstilstand herkent en welke stappen vervolgens moeten worden doorlopen. U leert het slachtoffer te beademen en borstcompressies te geven. De reanimatievaardigheden worden geleerd op een oefenpop. Daarnaast leert u het gebruik van een AED (een Automatische Externe Defibrillator). Met behulp van een AED kan het hart van het slachtoffer een kleine elektrische schok gegeven worden wat het slachtoffer een grotere kans op overleven geeft. Deze AED’s zijn op veel buitenlocaties in Laarbeek te vinden. Na de cursus ontvangt u een certificaat.

De lessen worden gegeven in De Dreef, Duivenakker 76 en de lestijd is van 20.00 tot 22.30 uur. De kosten bedragen 30 euro, dat is inclusief het boekje en de koffie of thee. Aanmelden kan via ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.nl. Voor vragen kan gebeld worden naar Ans Corbeij, tel. 0492 - 38 15 96.

 

 

                                                  

 

EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN:

Het grootste deel van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, op het werk of bij het sporten. Een valpartij, een verbrande vinger, een geschaafde knie. Maar ook ernstige situaties zoals het bewustzijn verliezen, storingen in de ademhaling of een verkeersongeval. Dan wil niemand met lege handen staan, maar wil hulp bieden. Met het diploma Eerste Hulp van het Oranje Kruis weet men hoe te handelen.

De EHBO-cursus bestaat uit 10 lessen  en wordt afgesloten met een examen .

Het diploma blijft geldig door het volgen van  herhalingslessen.                                   

                                

De EHBO-cursus wordt gegeven door de drie Laarbeekse EHBO-verenigingen gezamenlijk.

 

Cursussen  2020.

Cursus Eerste Hulp aan Kinderen:

De EHBO-vereniging start met een cursus Eerste Hulp bij Kinderen. Deze vindt plaats op woensdag 12 en 19 februari en woensdag 4 en 18 maart van 20.00 tot 22.30 uur in De Dreef.  Iedereen die (jonge) kinderen heeft, die op kinderen past of met kinderen werkt weet dat een ongelukje in een klein hoekje zit. Kinderen zijn snel, doen onverwachte dingen, je hebt ze niet altijd in de gaten en dan kan het gebeuren dat er bij een ongeluk(je) paniek uitbreekt: wat moet je doen?

In vier avonden wordt in theorie en praktijk geleerd hoe men moet handelen. Aan het eind van de cursus ontvangt men een certificaat. 

De cursus kost 70 euro. Hierbij zijn de kosten van het lesboek, het lesmateriaal, het verbandmateriaal en de koffie/thee inbegrepen. Veel zorgverzekeraars vergoeden de EHBO-cursus. Kijk hiervoor uw zorgpolis na. Het adres van De Dreef is Duivenakker 76, Aarle-Rixtel.

Aanmelden kan  via ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.nl. Bel voor informatie naar Ans Corbeij, tel. 0492 – 38 15 9

 

Herhalingsles Eerste Hulp aan Kinderen: (groep Gemert)

Dinsdag 24 maart aanvang 20.00uur

 

Cursus Reanimatie-AED: aanvang 20.00uur

Dinsdag 3 maart en 10 maart 2020

                     en op

woensdag 8 en 15 april 2020

  

 

 

 

AED-ALERT:

EHBO Aarle-Rixtel verzorgt  ook de herhalingslessen Reanimatie - AED            

samen met Stichting AED Alert (AAL).

Een grote groep vrijwilligers vormt een reanimatienetwerk in het dorp.

Op diverse plaatsen in het dorp hangen AED’s en de geregistreerde vrijwilligers zijn ingedeeld in ‘cirkels’. 

De Meldkamer Ambulancezorg stuurt adresgegevens van een slachtoffer naar AED-Alert.

AED-Alert zoekt de dichtstbijzijnde hulpverleners en stuurt hen een SMS-bericht met een opdracht.

De herhalingslessen voor deze vrijwilligers worden ook gegeven via de EHBO-vereniging in Aarle-Rixtel.

 

 

 

 

    Herhalingslessen
 
Om voor verlenging van een diploma in aanmerking te komen, dient iedere EHBO-er aan te tonen dat hij of zij nog steeds in staat is eerste hulp op correcte wijze te verlenen. Van een EHBO'er wordt dus verwacht dat deze blijft oefenen en op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen.

 

Herhalingsavonden 2019/2020:

lestijden zijn op maandag van 20.00 tot 22.00 uur

2020    
20 januari Wonden met groot bloedverlies (in- en uitwendig) beknelling en amputatie
10 februari Oefening op locatie diverse ongevalssituaties
16 maart Emoties tijdens en na de hulpverlening.   Afwijkend gedrag bij een slachtoffer: paniek, doofheid, gezichtsverlies, verward, agressief. Oorzaken en wat hierbij te doen > diverse oefensituaties
20 april Kleine letsels - grote gevolgen infecties, schade en invaliditeit
11 mei Spier-, bot en gewrichtsletsels  
     
     

 

 

    Evenementen
 

 

Regelmatig wordt onze vereniging gevraagd  EHBO-ers te leveren om te posten
bij evenementen die door clubs of verenigingen worden georganiseerd. Bij veel
evenementen is dit ook een vereiste. Denk met name aan sportevenementen.
De laatste jaren wordt het voor onze vereniging echter steeds moeilijker
om EHBO-ers te leveren.

Het bestuur van de EHBO-vereniging ziet zich daarom genoodzaakt te stoppen
met het posten bij evenementen. Wel is het mogelijk om  EHBO-tassen bij ons te lenen.

Hierbij wordt 20 euro borg gevraagd en worden de gebruikte artikelen  in rekening gebracht.
Wij wijzen u erop dat u altijd één of meer van uw leden een cursus bij ons kunt laten volgen,

zodat u voortaan altijd zelf EHBO-ers in huis heeft.
Zij kunnen hun diploma ook geldig houden door de herhalingslessen bij onze
vereniging te volgen.

 

    AED
 

 

In Aarle-Rixtel is een netwerk van vrijwilligers die kunnen reanimeren met gebruik van een AED. Zij maken deel uit van AED Alert. Zij kunnen in geval van nood worden opgeroepen. Tijdens een opleiding reanimatie hebben zij ook geleerd hoe een AED (Automatische Externe Defibrillator) bediend moet worden.

Deze AED's hangen op veel plaatsen in het dorp en zijn dag en nacht toegankelijk.

Wie overweegt om zich aan te willen sluiten bij AED Alert kan een cursus Reanimeren volgen waarbij ook wordt geleerd hoe een AED bediend moet worden.

Informatie is verkrijgbaar bij de EHBO-vereniging.

 

 


  
 

 

LET OP: Soms gebeurt het dat een mail van de EHBO niet is aangekomen.

Deze blijkt dan in de spam-box te zijn beland. Controleer dit regelmatig.